SE-EBB. DOUGLAS SKYRAIDER AD-4 W

Tillverkare:           Douglas Aircraft Co,
                                    El Seguna, Californien, USA
Tillv.nr.:  7962.    År:  1952                                   
Motor:                      Wright Double Cyclone
                                    R 3350- 26 WA,
Effekt:                      2700 kp
Spännvidd:            15,25 m
Längd:                      11,85 m
Höjd:                         4,80 m
Max. startvikt:      8500 kg
Max. fart:                525 km/h
Max. höjd:               8700 m
Max. flygsträcka: 840 km
 
Registrerade ägare:
1952-1953               US Navy Air Force, nr 12797
1953-1962               Royal Navy Air Force, 
                                    reg. WT  949
1962-1974               Svensk Flygtjänst, Stockholm,
                                    ombyggt till målbogsering
                                    i Scotland 1962.
1974-10-25             Avregistrerat. Gåva till
                                    Luftfartsverkets Museum
  
På grund av att USA behövde nya attackplan tog Douglas Aircraft fram en lågvingad, enmotorig prototyp med namnet Skyraider, som provflögs1944. Det kom i produktion 1945 som ett dagattackplan för US Navy med placering på hangarfartyg.

 Skyraidern kunde bära mer än 4000 kg last hängande under vingarna och hade även plats för nio soldater. Med extra tankar kunde den vara i luften i över sex timmar.

Flygplanstypen deltog både i Koreakriget och i Vietnamkriget.

 Under en tolvårsperiod tillverkades totalt 3160 st. i tjugo olika versioner.

 SE-EBB levererades till US Navy, som attackplan, men redan efter ett år såldes den till Royal Navy Air Force i England. Det blev ombyggt till radarspaningsplan med registreringen WT 949 och var ett tag placerat på hangarfartyget HMS ”Eagle”.

 Kungliga Flygförvaltningen köpte tretton st. Skyraiders från England, där SE-EBB var det första som byggdes om till målbogserare vid Scottish Aviation Ltd i Prestwick 1962.

Planet tjänstgjorde sedan hos Svensk Flygtjänst i över tolv år som målbogserare både i Sverige och utomlands. Planet var utrustat med en hydrauliskt driven vinsch, som sköttes av två mekaniker.

Bogsermålen var av tre olika typer: 1/Korv (ca 4 m lång), 2/vingmål och 3/ pilmål.

 SE-EBB togs ur tjänst den 29 augusti 1974 och flögs över till Arlanda med en total flygtid på 5 174,08 timmar. Det pryder nu samlingarna med sina uppfällda vingar.

 

 

Lämna ett svar