SAS MD-81, Dana Viking, OY-KHO

Dan Viking

                                          Foto: Hasse Engman. Text: Bernt Olsson

 SAS MD-81, Dana Viking, OY-KHO, flightnummer SK 751, havererade vid Gottröra den 27 december 1991.

Genom ett under överlevde alla 129 passagerare och besättning ombord. Men många skadades dock, varav en del fick svåra men för livet.

Svensk Flyghistorisk Förening, Stockholm och Arlanda Flygsamlingar anser att föremålen från Dana Viking är viktiga att bevara ur ett flyghistoriskt perspektiv och att de kan vara användbara för att skapa en utställning om den unika flygolyckan. SFF Stockholm har därför donerat nospartiet samt ett flygplanspentry från Dana Viking till Arlanda Flygsamlingar där föremålen nu äntligen får ett permanent hem.

Den 14 augusti 2013 transporterades nospartiet från Dana Viking till Arlanda Flygsamlingar.

Dan Viking-2Dan Viking-3

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Sture Nilsson

Lämna ett svar