SE-EUR. DE HAVILLAND D H 104, ”DOVE” 6

Tillverkare:            De Havilland Aircraft Co,
                                     Hatfield, England                 
Tillv.nr.:  4496.     År  1958
Motor:                       DH Gipsy Queen 70 Mk 3
Effekt:                       2 x 330 hk
Spännvidd:             17,37 m
Längd:                      12,03 m
Höjd:                         4,06 m
Max. startvikt:      3860 kg
Max. fart                  340 km/h
Max. höjd:               6100 m
Max. flygsträcka: 1600 km
 
Registrerade ägare:
1958-1965               Registrerad i England/UK med
                                    ägare i Schweiz, G-ATAP
1965-07-15             Uno Ranch, Göteborg
1990-06-13             Avregistrerad.
 
DH 104 ”Dove”, som är ett tvåmotorigt, lågvingat, lättmetallflygplan gjorde sin provflygning 1945. Efter utförda prov, började planet, under 1946 att serietillverkas för Royal Air Force, som stabsflygplan.

Flygplanstypen fick också en civil marknad, som taxi- och matarflygplan i fjorton länder.

Doven hade en kapacitet på åtta till elva passagerare och två piloter.

Totalt tillverkades 540 st. under en tjugotvå års period i åtta olika versioner.

Svenska flygvapnet köpte ett plan 1947 i samband med Vampire (J28)-inköpen, och fick beteckning Tp 46 med registreringsnummer 46001.

Planet var i tjänst till 1967, dels vid F11 i Nyköping, F8 Barkarby, och dels till sist hos F21 i Luleå.

SE-EUR levererades till ett Schweiziskt företag med engelsk registrering. Uno Ranch fann att planet var till salu via en annons i en engelsk flygtidning.

Ranch köpte planet efter en del strul varefter planet blev registrerat som SE-EUR, dvs. med samma Ranch-initialer som vid registreringen av Safiren, SE-AUR. Ranch utnyttjade planet först vid affärsresor till främst England. Han var generalagent för Triumph, som han sålde till British Leyland 1967.

Dessutom gjordes en hel del flygningar med vänner över Värmland, Bohuslän och ibland till Visby. Uno Ranch flög fram till 83-års ålder.

Planet hade en plats i Luftfartsverkets Hangar på Landvetter till en billig penning till den 1 april 1999, då planet åkte ut i kylan. Uno Ranch var då bunden vid sjuksängen och donerade planet till Luftfartsverkets Museum mot att man tog väl hand om det.

Kenneth Sköld, Ranchs mekaniker på fritid, lovade att fixa planet, som inte flugits på nio år.

Söndagen den 25 juli 1999 fick planet ett provisoriskt luftfartstillstånd för flygning Landvetter-Arlanda. Klockan 12:20 landade planet på Arlanda. Efter denna sista flygning var den totala flygtiden 4075 timmar och 2716 st. starter. I april 2004 flyttades planet, medhjälp av en kraftig portabel lyftkran från fältområdet in till gården och vidare in i utställningshallen.

Swedish voice

 

 English voice

 

 

Lämna ett svar