SE-IGG. BELLANCA 8 KCAB DECATHLON

Tillverkare:            Avia Bellanca Aircraft,
                                    New Castle, Delaware, USA
Tillv.nr.:  605        År:  1980             
Motor:                      Aeio 320-Ei B    
Effekt:                      150 hk
Spännvidd:            9,70 m
Längd:                     6,99 m
Höjd:                        2,20 m
Max. startvikt:     815 kg
Max. fart:               300 km/h
Max. höjd:              5000 m
Max. flygsträcka: 950 km
                                                                                                    Foto: Sven-Erik Jönsson
                                                                                                    Barkarby. (Obs ej SE-IGG)
Registrerade ägare:
1980-10-01            Orvar Bergvall, Enköping
1981-06-01            Rolf Ericsson, Falun            
1982-05-15            Totalhaveri Alingsås                
              
 Bellanca började tillverkas redan på 1920-talet och blev bland annat känt för långflygningar. Bland annat startade Kurt Björkwall från Floyd Bennet Field i USA med en Bellanca CH 400W Pacemaker i början av oktober 1936 för att flyga över Atlanten. Strax utanför Irlands västkust tvingades han nödlanda p.g.a. propellerfel och räddades av en fransk trålare.

1945 kom en ny modell M 14-13 Cruisair / Cruismaster, som var ett fyrsitsigt, lågvingat sportflygplan med bland annat infällbara landställ av sporrhjulstyp.

Flygplanstypen tillverkades till 1955 då man var tvungen att lägga ner produktion, men tillverkning av flygplanstypen togs upp på nytt 1956 av Downer Airtcraft Industries, som även tillverkade andra modeller.

1967 köptes även Champion Aircraft och namnet ändrades till Bellanca Aircraft Corp. Modellerna Bellanca 7 Citabria och 8 Decathlon togs fram och producerades till 1980. Företaget gick i likvidation 1981.

Totalt tillverkades 1500 exemplar, och senare modeller som denna maskin har i huvudsak  använts för konstflygningsändamål och avancerad flygning upp till  +6 G.

 

 

Lämna ett svar