SE-KAL. NORD NC 701 MARTINET

Tillverkare:          SNCAC Nord,   Frankrike
Tillv.nr.:  159       År:  1946             
Motor:                     Renault 12 S     
Effekt:                     2 x 600 hk
Spännvidd:           21,30 m
Längd:                     12,11 m
Höjd:                        4,60 m
Max. startvikt:     5400 kg
Max. fart:               350 km/h
Max. höjd:              7500 m
Max. flygsträcka: 805 km
 
Registrerade ägare:
1946-1963               Franska Flygvapnet
1963-1970               Rikets Allmänna Kartverk,
                                    Stockholm
1971-01-20             Avregistrerat.
                                    Till Luftfartssamlingarna Arlanda.
 
 Ursprungstypen heter Siebel Si 204, som är ett tvåmotorigt, lågvingat flygplan.

 Premiärflygningen skedde 1941 i södra Tyskland och efter utprovning beställde Luftwaffe ett antal maskiner för tränings- och transportändamål.

Siebelwerken måste 1943 upphöra med sin serietillverkning och istället producera jaktplan, varför tillverkningen överflyttades dels till Frankrike, och dels till Tjeckoslovakien.

 Efter kriget fortsatte produktionen av flygplanstypen i Frankrike, men då med namnet  Nord  NC 701 Martinet och såldes både till civila bolag, som till franska flygvapnet.

 Rikets Allmänna Kartverk inköpte två st. Nord NC 701 i augusti 1947 från franska flygvapnet. Dessa fick registreringen SE-KAE och  SE-KAG.

I början var det stora problem med Renault motorerna, men efterhand blev det bättre och 1962 köptes ytterligare tre maskiner, som fick registreingen  SE-KAL, SE-KAM och SE-KAN.

Kartverket kunde nu för första gången flyga med helt egen flygplansflotta, men två av maskinerna, SE-KAG och SE-KAN visade sig vara i dåligt skick vid en stor kontroll på grund av ett haveri i Frankrike och måste skrotas 1967. De tre andra flygplanen var kvar i tjänst till 1970.

 SE-KAL levererades till franska flygvapnet 1946 med registreringen FD 159 och i juni 1963 inköptes planet av Kungl. Ma:t och Kronan i Stockholm för Kartverkets räkning. Planet användes för flygfotografering över hela landet, men var merparten av tiden baserat på Norrtälje Flygfält utan några större haverier. Kartverket gjorde 1968 en undersökning över flygkostnaderna för NC-701 Martinet. Dessa uppgick till 45.000 kr/månad i  jämförelse med en inhyrd Aero Commander på 24000 kr/månad.

 Så tiden hade runnit ifrån SE-KAL, och den 23 december 1970 gjorde den sin sista flygning till Arlanda och avställdes på Arlanda flygplats.

Planet står nu, sedan april 2004, uppställt utanför utställningshallen. Motorer, stabilisator och fenor/sidoroder  har demonterats för restaurering.

Lämna ett svar