SE-AUR Saab Safir 91A

 Tillverkare:          SAAB, Linköping 
Tillvnr:  91103     År:  1946
Motor:                     DH Gipsy Major 
Effekt:                     147 hk
Spännvidd:           10,62 m
Längd:                    7,80 m
Höjd:                       2,19 m
Max. startvikt:    1075 kg
Max. fart:              265 km/h
Max. höjd:            6200 m                                       Foto: Anders Nylen
Max. flygsträcka:  960 km                      
                                                                                          

Registrerade ägare:
1946-10-09           Uno Ranch, Göteborg
1997-10-01           Gåva till Luftfartsverket
 

Redan 1944 uppkom tanken hos SAAB att konstruera ett litet enmotorigt flygplan, som skulle serietillverkas efter kriget. Huvudansvarig för projektet blev A. J. Andersson (AJ),som tidigare varit verksam hos Bücker i Tyskland (se SE-AGU).

Sent på hösten 1944 påbörjades arbetet med prototypen, ett enmotorigt, lågvingat, helmetallflygplan i en tresitsig version liknande Bü 181 Bestman. Första provflygningen ägde rum de 20 november 1945 och efter olika tester började serieproduktion på våren 1946.

Fram till 1950 tillverkades 48 st. Safir 91A, varav 10st. till svenska flygvapnet .

1949 flögs en förbättrad version 91 B med kraftigare motor en Lycoming O-435A på 190 hk, som blev Svenska Flygvapnets nya skolflygplan Sk 50 och totalt beställdes 89 st. i B och C-version (fyrsitsig).

Safiren blev skolflygplan även utanför Sveriges gränser och exporterades till följande Flygvapen: Finland , Norge, Österrike, Tunisien och Etiopien plus civila flygbolag.

Totalt tillverkades 323 st. Safirer i fyra versioner A-D.

SE-AUR var den tredje Safiren, som tillverkades och Uno Ranch lyckades med konststycket att få sina initialer UR med i registreringsnumret.

Ranch har använt flygplanet för både affärs- och privatflygningar och donerade planet till Luftfartsverket i samband med Landvetters 20-årsjubileum den 1 oktober 1997 där planet hängde i utrikeshallens tak till 2002, då det pga utrymmesbrist blev överfört till ett berghangar vid f.d. F9, Säve.

Den har sedan efter tillstånd från Luftfartsverket i Göteborg lånats ut till Aeroseum på Säve, som renoverat den i luftvärdigt skick. Planet är idag den äldsta bevarade Saab Safir.

Lämna ett svar