FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Flygradio & Flygnavigering

Flyginstrument registrerade vid Arlanda flygsamlingar.

 

Flygradio (klicka på bilden för mer information):

Flygradio-thumb

2.Flygradio_thumb

3.Flygradio_thumb_NARCO_MK-12

MURPHY_HERTS-GB
 
 
 
LEAR_Modell_LTR-6                           NARCO_MK-12

4.Flygradio_thumb_NARCO_Omnigator-MK2

5.Flygradio_thumb_NARCO_SIMPLEXER_VC-27

6.Flygradio_thumb_NARCO_SUPERHOMER_VHT-3

NARCO_Omnigator-MK2                    NARCO_SIMPLEXER_VC-27          NARCO_SUPERHOMER_VHT-3

7.Flygradio_thumb_Com-Nav_KING_KX-130

8.Flygradio_thumb_Com_COLLINS_618M1

9.Flygradio_thumb_Cessna-500

Com-Nav KING KX-130                    Com COLLINS 618M1                          Commradio Cessna -500

 


Radio navigering
(klicka på bilden för mer information):

1.Radiopejl_thumb_ADF_Typ-ARC-318G

2.Radiopejl_thumb_ADF_Typ-MOTOROLA_ADF-T-12B

3.Radiopejl_thumb_ADF_Typ-NARCO_ADF-31A

ADF Typ ARC-318G ADF                   Typ MOTOROLA ADF-T-12B              ADF Typ NARCO ADF-31A

1.Radionavigering_thumb_VOR-ILS_COLLINS_51-RV2

2.Radionavigering_thumb_VOR_indikator_PIPER_01

3.Radionavigering_thumb_NARCO-NAV11

VOR-ILS Mottagare COLLINS 51-RV2   VOR indikator PIPER 01             Navmottagare NARCO-NAV11

4.Radionavigering_thumb_VLF_OMEGA

5.Radionavigering_thumb_Navigationsradio-Cessna-500

1.Vaderradar_thumb_Typ_RCA_AVQ-20

VLF OMEGA Navigator                         Navigationsradio Cessna -500             Väder radar Typ RCA AVQ-20

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.