FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Flygsimulator DC9-9:1

Alla foto: StureN.                                                          Klicka på bilden för större bild.     

Denna DC-9 Digital Flight Simulator bestod ursprungligen av en cockpit, ett CGI (Computer Generated Image) visuellt system och en instruktörstation monterad på ett tre-axlat hydraulisk fritt rörligt system samt av en “GP-4 digital computer” med tillhörande solid state (halvledare) komponenter inbyggda i ett flertal komponentskåp.

Flygsimulatorn har under ett flertal år tillhört SAS Flight Academy för skolning och träning av piloter från internationella flygbolag. Den togs i bruk 19?? och var då placerad i flygskolans huvudbyggnad på Arlanda.

På grund av platsbrist flyttades simulatorn 1999, av SAS Flight Academy, in i en separat del av Arlandasamlingarnas museihall. Den har även där används för skolning och träning av piloter från internationella flygbolag.

2007 såldes SAS Flight Academy till STAR Capital varefter driften av flygskolan övertogs av Oxford Flight Academy.

I och med utfasning av passagerarplanet DC-9 blev simulatorn överflödig.

Under hösten 2008 demonterades den från sin föregående plats och donerades till Arlandasamlingarna av Oxford Flight Academy samt flyttades ut i museihallen för visning.

Allt kablage och samtliga komponentskåp kopplades då bort från simulatorn.

Instrumenteringen i cockpit är komplett med undantag för VHF-com 2, Transponder, Selcal- och Nav-datan samt knappar till bränslekranar.

Tillverkare: Link Division. General Presition INC. Binghamton, N.Y.
Serial no. 2.
Part no. 615000
Längd: 4,75 m.  Bredd: 3,15 m.  Höjd: 2,75 m.  Vikt: Ca 3000 kg.

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.