FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Hitta hit

Till Arlanda Flygsamlingar kan man ta sig på följande sätt:

 • Med bil: Lämna bilen hemma – åk kollektivt! Det finns ytterst begränsat med besöksbilparkering vid museet. Om du måste ta bilen så behöver du troligen parkera på närmaste långtidsparkering!
 • Kollektivt, från Stockholm:
  • Till flygplatsen med antingen:
   • Arlanda Express eller
   • Flygbussarna eller 
   • SL Pendeltåg, Uppsala-linjen till Arlanda C eller
   • SL Buss 579 från Märsta station
  • Därefter från flygplatsen med (gratis) Buss 14 “Alfa” till Radisson Blu Arlandia Hotel samt slutligen en kort promenad enligt kartan nedan.

Mer info under de blinkande symbolerna nedan!

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.