FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Jetmotorer

Förteckning över Jetmotorer.  Januari 2015

 

R.R. DERWENT 8, TURBOJET. Donerad av Svensk Flygtjänst
De Havilland RM 1/Goblin. Donerad av Kungliga Tekniska Högskolan
De Havilland RM 2/Ghost. Donerad av Polhemsgymnasiet
D.H. Ghost 50 RM 2B, Donerad av Polhemsgymnasiet
R.R. Avon RA-29, turbojet. Donerad av SAS.
R.R. Avon Mark 527 B, turbojet. Donerad av SAS.
P&W JT-3-3b, fanjetmotor. Donerad av SAS 1986.
P&W JT-9-D-3d, fanjetmotor. Donerad av SAS 1986.
Dysa. Utblåsningsenhet. Donerad av Rymdflygstyrelsen
Military Modedel J402-CA-700. Donerad av Försvarets Materialverk.

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.