FLYGSAMLINGAR ARLANDA

KALENDARIUM

 

Events  APRIL 2019

4 april  Visning 10:45-12:00

9 april   Besök från SMTM

10 april  Möte Flygande veteraner 18:30-20:30

11 april  Visning 11:00-12:30

11 april  Visning  Stockholms signalbefälsförening 18:00-20:00

16 april  Besök från SMTM

24 april  Visning 12:00-13:00

26 april  Visning Rymdbolagets veteranförening 10:00-11:30

27 april  AFV årsmöte 13:00-15:00. Föredrag av Lars Gibson om haveriet i Ndola i 
               september 1961 där FN:s generalsekreterare Dag Hammarsköld omkom.

Events JULI 2019

16 juli  Besök från Swedavia  13:00-15:00

18 juli  Visning 13:00-14:00

Events AUGUSTI 2019

22 augusti  Visning  9:30-10:30

27 augusti   Personalutbildning genom SMTM

 

Events DECEMBER 2019

Under december är museum öppet för allmänheten 6 gånger.

3 december Ordinarie öppet

5 december Ordinarie öppet

10 december Öppet 10:00-14:00

12 december Ordinarie öppet 

17 december Ordinarie öppet

18 december Studiebesök från Tullverket 10:00-11:00

19 december Ordinarie öppet 

Events JANUARI 2020

Under januari är museum öppet för allmänheten 8 gånger.

4 januari Lördagsöppet

9 januari Ordinarie öppet

14 januari Ordinarie öppet

16 januari Ordinarie öppet

21 januari Ordinarie öppet

23 januari Ordinarie öppet

28 januari Ordinarie öppet

30 januari Ordinarie öppet

 

EVENTS  oktober- december 2021

3 oktober kl.1300 DN-Expressens Seniorklubb

21 oktober kl. 1300 Försäkringsbolaget HDI-Speciality

26 oktober kl.1000 pensionärer tidigare aktiva inom hydraulik

10 november k.l1300 PRO-Upplands Väaby

18 november kl.1300 Jan Norman + 3 pers

20-21 november heldagar IMPS Stockholm har bokat lokalen denna helg för att bygga plastmodeller, delta i visningen och lyssna på föredrag. Arlanda Flygsamlingar stängt för övriga besök dessa dagar.

Vidare information : http://www.ipmsstockholm.se/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=12205

2 december kl.1000 SPF Upplands Väsby

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.