KALENDARIUM

 

Events  APRIL 2019

4 april  Visning 10:45-12:00

9 april   Besök från SMTM

10 april  Möte Flygande veteraner 18:30-20:30

11 april  Visning 11:00-12:30

11 april  Visning  Stockholms signalbefälsförening 18:00-20:00

16 april  Besök från SMTM

24 april  Visning 12:00-13:00

26 april  Visning Rymdbolagets veteranförening 10:00-11:30

27 april  AFV årsmöte 13:00-15:00. Föredrag av Lars Gibson om haveriet i Ndola i 
               september 1961 där FN:s generalsekreterare Dag Hammarsköld omkom.

Events JULI 2019

16 juli  Besök från Swedavia  13:00-15:00

18 juli  Visning 13:00-14:00

Events AUGUSTI 2019

22 augusti  Visning  9:30-10:30

27 augusti   Personalutbildning genom SMTM

 

Events DECEMBER 2019

Under december är museum öppet för allmänheten 6 gånger.

3 december Ordinarie öppet

5 december Ordinarie öppet

10 december Öppet 10:00-14:00

12 december Ordinarie öppet 

17 december Ordinarie öppet

18 december Studiebesök från Tullverket 10:00-11:00

19 december Ordinarie öppet 

Events JANUARI 2020

Under januari är museum öppet för allmänheten 8 gånger.

4 januari Lördagsöppet

9 januari Ordinarie öppet

14 januari Ordinarie öppet

16 januari Ordinarie öppet

21 januari Ordinarie öppet

23 januari Ordinarie öppet

28 januari Ordinarie öppet

30 januari Ordinarie öppet