GAMLA PROJEKT SIDAN

PÅGÅENDE PROJEKT

Projektnamn: ALBATROS B.II a, NAB 9. 
Startdatum: 2004-01-01              
Projektet avslutat: Pågåend
Projektledare: Nils-Åke Nilsson

Beskrivning:
 Kroppstommen uppbyggd enl. bild. Detaljerade kroppsritningar saknas. Ny vingbalk, alla spryglar, stöttor, beslag mm har tillverkats och monterats.  

Vingen färdigställd och väntar på dukning. Albatros-2
===========================================================

Projektnamn: Föremålsregistrering
Startdatum: 2003-01-01
Projektet avslutat: Pågående
Projektledare: Sture Nilsson

Beskrivning:
2003 köptes registreringsprogrammet MIKROMARC från Bibliotekscentrum. Samma år påbörjades registrering av samlingarnas flygplan, motorer och markfordon. Dessa föremål har även sammanställts i en katalog. Regstreringen omfattar även samlingarnas vindtunnlar, flygsimulatorer, böcker, tidskrifter, bilder och dokument. ===========================================================

Projektnamn: SE-AHD. GV-38      
Startdatum: November 2010
Projekt avslutat: Pågående
Projektledare:  Sture Holm

Beskrivning: Montering av hjul klart. Renovering av motor till originalskick utfört. Intern och extern renovering. Ny vindruta och sidorutor tillverkade och monterade. Bidrag från Riksantikvarieämbetet har erhållits.
============================================================

Projektnamn:  SE-BXU. Lockheed 12-26 Elecra Jr. 
Startdatum: Februari 2011
Projekt avslutat: Pågående
Projektledare: Ulrich Hild

Beskrivning: Inköp av verktyg för/och tillverkning av cowlingar.
 =======================================================

Projektnamn:  DC-9 flygsimulator    
Startdatum:  Augusti 2010
Projekt avslutat:Pågående
Projektledare: Georg Kramer

Beskrivning:  Fundament har tillverkats på vilka simulatorn är uppställd. Installation av belysning i cockpit.
==============================================================

Projektnamn: SE-KAL. Martinet   
Startdatum: Juni 2017
Projektet avslutat: Pågående
Projektledare:  Miro Patocka

Beskrivning: Stabilisator, fenor, motorer och propellrar demonterade för renovering som pågår
=============================================================

Projektnamn:  SE-210 Caravelle    
Startdatum: 2010
Projekt avslutat: Pågående
Projektledare: Jan Forsgren

Beskrivning:  Under våren var SAS synnerligen angelägna om att avidentifiera Caravellen. Frågan om Caravellens framtid har dryftats. LFV anser att den skall klassas som museiföremål
============================================================

AVSLUTADE PROJEKT

Projektnamn: CV-440 Metropolitan.     
Startdatum:
Projekt avslutat:
Projektledare:

Beskrivning: En restaurering av detta objekt överstiger vår förmåga; flygplanet har stått utomhus och farit illa i nära 40 år. Trots detta finns norska och tyska intressenter.
=============================================================

Projektnamn: SE-BHF. KLEMM KL 35 D   Startdatum: 2006-01-01
Projektet avslutat: 2012-09-15
Projektledare: Uno Sellgren
Beskrivning: Komplettering av motordelar. Propeller renoverad. Grenrör till
avgassystem tillverkade och monterade. Sidoluckor
sittbrunnar tillverkade och monterade. Fartmätare, Höjdmätare, Variometer, Girindikator,  Kompass, Varvräknare, Vakummätare, Bränsletrycksmätare, Bränslemängdsmätare med pumpkomponenter, Sidoroderlinor, Gummiamortisör till förarstolens höjdinställning och Sporrhjul monterade.

==============================================================

Projektnamn: SE-BZE. LOCKHEED 18-56 LODESTAR 
Startdatum: 1999-01-01
Projektet avslutat: 2007-11-01
Projektledare: Kurt Scheidegger

Beskrivning:
Ett omfattande renoveringsarbete har utförts sedan 1999 av ett flertal frivilliga med Sture Nilsson (1999-2002) och Kurt Scheidegger (2002-2007) som projektledare. Propellrar med nav och spinner har helrenoverats. Motorerna konserverats. All färg på kroppen har tvättats bort och delvis målats om. Ståldetaljer har rengjorts och försetts med rostskydd.
================================================================

Projektnamn: SE-BXU. LOCKHEED 12-26 ELECTRA Jr
Startdatum: 1988-01-01                                 
Projektet avslutat: 2011-05-01
Projektledare: Per Sviberg

Beskrivning:
2005 startade ett omfattande arbete med totalrenovering av kabinen med Per Sviberg som projektledare. Nya tak-/ och väggpaneler har tillverkats i plywood som klätts med grön galon på väggar och vit i taket. Takbelysning installerats och nya frontrutor tillverkats. Ny kabinmatta har lagts in.
==========================================================================