TEST AVSLUTADE_PROJEKT_INFO

AVSLUTADE PROJEKT INFORMATION

Projektnamn:  SE-BXU. Lockheed 12-26 Electra Jr. 
Startdatum: 1988-01-01
Projekt avslutat: Pågående
Projektledare: Ulrich Hild

Beskrivning: 2005 startade ett omfattande arbete med totalrenovering av kabinen med Per Sviberg som projektledare. Nya tak-/ och väggpaneler har tillverkats i plywood som klätts med grön galon på väggar och vit i taket. Takbelysning installerats och nya frontrutor tillverkats. Ny kabinmatta har lagts in.
Februari 2011 tog Ulrich Hild över för att köpa in verktyg för/och tillverkning av cowlingar.

Läs mera…


Projektnamn: SE-BZE. LOCKHEED 18-56 LODESTAR 
Startdatum: 1999-01-01
Projektet avslutat: 2007-11-01
Projektledare: Kurt Scheidegger

Beskrivning: Ett omfattande renoveringsarbete har utförts sedan 1999 av ett flertal frivilliga med Sture Nilsson (1999-2002) och Kurt Scheidegger (2002-2007) som projektledare. Propellrar med nav och spinner har helrenoverats. Motorerna konserverats. All färg på kroppen har tvättats bort och delvis målats om. Ståldetaljer har rengjorts och försetts med rostskydd.
Läs mera…


Projektnamn:  SE-210 Caravelle 
Startdatum: 2010
Projekt avslutat: Pågående
Projektledare: Jan Forsgren

Beskrivning:  Under våren var SAS synnerligen angelägna om att avidentifiera Caravellen. Frågan om Caravellens framtid har dryftats. LFV anser att den skall klassas som museiföremål
Läs mera…


Projektnamn: CV-440 Metropolitan.
Startdatum: ???
Projekt avslutat: ???
Projektledare: ???

Beskrivning: En restaurering av detta objekt överstiger vår förmåga; flygplanet har stått utomhus och farit illa i nära 40 år. Trots detta finns norska och tyska intressenter.
Läs mera …