TEST-PROJEKT4_INFO

PROJEKT INFORMATION

Projektnamn: Manöverbord radarposition Manoverbord_Saab_STRIL
Startdatum: Augusti 2015
Projektet avslutat: Pågående
Projektledare:  Georg Kramer

Beskrivning: Montering och anpassning av PPI pågår.


Projektnamn: FöremålsregistreringMMportal3
Startdatum: 2003-01-01
Projekt avslutat: Pågående
Projektledare: Sture Nilsson

Beskrivning: 2003 inköptes registreringsprogrammet MIKROMARC från Bibliotekscentrum. Samma år påbörjades registrering av samlingarnas flygplan, motorer och markfordon. Dessa föremål har även sammanställts i en katalog. Registreringen omfattar även samlingarnas vindtunnlar, flygsimulatorer, böcker, tidskrifter, bilder och dokument.


Projektnamn: HemsidaAFV_Hemsida-V2
Startdatum: April 2011
Projektet avslutat: Pågående
Projektledare: Miro Patocka

Beskrivning: 2011 började Sture Nilsson arbetet med att skapa en hemsida för Arlanda Flygsamlingar. Som webbpubliceringssystem valdes WordPress och allt innehåll i den tryckta katalogen lades upp på webben. 2015 övertog Thomas Stridh arbetet som webmaster. Efter Thomas Stridhs
bortgång 2018 har Miro Patocka tagit över arbetet som webmaster.