S-AAR Rieseler RIII NY

S-AAR Rieseler RIII

Tillverkare:Rieseler Kleinflugzeugbau, Berlin
Tillv.nr:1               År 1922
Motor:Haacke
Effekt:32 hk
Spännvid:7,0 m
Längd:5,28 m
Höjd:2,0 m
Max. startvikt:338 kg
Max. fart:90 km/h   
Max. höjd: 2300 m  
Max. flygsträcka:
Inga uppgifter om flygsträcka
Ägare:1922-06-02           Filip Bendel, Stockholm
1963                     Gåva till Luftfartsverkets Museisamlingar, Arlanda

 

Detta är det första sportflygplan, som tillverkats i Sverige och det byggdes av Filip Bendel i ett garage på Linnégatan i Stockholm.

Bendel hade studerat i Berlin och en av hans lärare, Werner Rieseler, hade tillsammans med sin bror på fritiden konstruerat ett högvingat, ensitsigt sportflygplan kallat R III.

Bendel tog flygcertifikat i Berlin i slutet av 1921. År 1922 fick han svenskt certifikat, som den yngste privatflygaren i Sverige. Filip Bendel fick ritningar till R III av Werner Rieseler och när han kom tillbaka till Stockholm i början av 1922 satte han och några kamrater igång att bygga denna typ.

I början av juni var planet klart och provflögs. I slutet av juni var även besiktning och registrering klara. Flygplanet provflögs även av Werner Rieseler. Bendel utförde sedan en hel del reklamflygningar över Stockholm, med start och landning på Ladugårdsgärde.

I slutet av 1922 reste Bendel till USA för studier. Planet fraktades sedan till familjens gård Nafsund utanför Eskilstuna och när han kom tillbaka till Sverige användes flygplanet sporadiskt i närheten av gården under ett par år.

1960 upptäcktes planet av flyghistorikern Ola Lavesson efter tips från hans far, där det stod intakt på en loge. Godsägare Bendel skänkte sedan planet till Luftfartsverkets Museum.

Det renoverades senare på Ljungbyhed av verkmästare Hugo Svensson. Efter utställning på en mässa i Helsingborg förvarades flygplanet några år i Höganäs.

Sedan blev det åter transport till Arlanda och restaurerades där till nuvarande skick av bland andra bröderna Benny och Villy Karlsson från Arlandagruppen.

S-AAR, som är Luftfartssamlingarnas klenod, hänger nu i museets tak vid entrén.

Lämna ett svar