SE-ADT Avro 594, Avian IV

Tillverkare:  A.V Reo & Co Ltd, Manchester, England
Tillvnr: 318           År:  1929
Motor:                     Cirrus III
Effekt:                     86 Hk
Spännvidd:           8,50 m
Längd:                     7,40 m
Höjd:                        2,59 m
Max. startvikt:     673 kg
Max. fart:               145 km/h
Max. höjd:              6000 m
Max. flygsträcka: 643 km
 
Registrerade ägare:
1929-1933       Registrerat i England,
                            som G-AAHD
1933-08-05     S. Svensson, Tärna
1934-07-12     L. Schipthenko, Malmö
1936-02-25     H. Pettersson, Orsa
1942-11-18      S. Zetterblom, Stockholm
1944-03-03     Allen Widman
1954-12-01      Avregistrerat

Avro 594 ”Avian” är ett enmotorigt, tvåsitsigt biplan, som flög första gången 1927.

 Planet tillverkades av A.V. Roe & Co Ltd i Manchester. Under de sista åren av 1920-talet sattes både distans- och höjdrekord med flygplanstypen.

SE-ADT byggdes 1929 i Manchester. Planet kom till Sverige 1933 och flögs sommartid med flottörer. Under 1943 skedde en ombyggnad hos Flygservice AB på Lilla Essingen och bland annat fick maskinen täckt kabin samt en ny motor D.H. Gipsy III på 120 hk.

När Allen Widman köpte planet 1944 kom det även att användas för målflygning inom försvaret.

I april 1947 fick maskinen svåra skador vid en för hård landning pga. kraftiga vindbyar och blev avställt.

I början av 1970-talet fick Arlandagruppen nys om planet och efter förhandlingar med Widman fick gruppen löfte om att renovera planet. När Widman fick se resultatet så donerade han maskinen till Arlanda-samlingarna.

SE-ADT har renoverats och hänger bland samlingarna.

Lämna ett svar