SE–CFI. MFI-10 “VIPAN”

Tillverkare:              MFI Malmö Flygindustri AB, Malmö
Tillvnr:  1                   År:  1961
Motor:                         Lycoming O-360 A 1 A    
Effekt:                         180 hk
Spännvidd:               10,70 m
Längd:                         7,97 m
Höjd:                            2,10 m
Max. startvikt:         1175 kg
Max. fart:                   235 km/h
Operativ topphöjd: 5200 m
Max. flygsträcka:     900 km
 
Registrerade ägare:
1961-02-25                 Malmö Flygindustri AB (MFI), Malmö
1980-08-26                Avregistrerad och köptes av Östergötlands Flyghistoriska Sällskap. Till Luftfartsverkets Museum, Arlanda genom byte mot SE-DPI

Vipan började konstrueras 1955, som ett fritidsprojekt av Rudolf Abelin, Ernst Wohlberg och Ove Dahlén, alla tre anställda på MFI. Våren 1961var detta exemplar av Vipan tillverkat och klart för provflygning med registreringen SE-CFI, ”Vipan”.

Vipan var i många avseende ett avancerat plan, såväl kropp, vingar och roderytor var byggda med s.k. sandwichkonstruktion. En annan världsnyhet på området var att landningsstället var byggt i glasfiberarmerad plast. Provflygningarna utföll till belåtenhet, varför man byggde ytterligare två exemplar, som delvis bekostades av Svenska Flygförvaltningen.

Flygplanstypen var tänkt för arméspaningsverksamhet och fick registreringsnummer 54381 och 54382. Det utprovades fram till 1964 med utmärkt bedömning från arméhåll.

Tyvärr bestämde sig Armén för att gå över till helikoptersystem i stället, varför de två Viporna lämnades tillbaka till Malmö Flygindustri och fick civila registreringarna, dels SE-CPH, som senare såldes till Spanien, och dels SE-CPI, som finns bevarat på Flygvapenmuseet vid Malmslätt i Linköping.

Det fanns fortfarande i mitten av 1990-talet ett visst intresse från utlandet att ta upp en serieproduktion av Vipan, men tyvärr blev det inget av detta.

Lämna ett svar