FORDON

Förteckning över Fordon.  Januari 2015

VINSCHBIL. Volvo PV 57. 1939. Donerad av KSAK.
Tankbil, treaxlad, Fordson Sussex. 1936. Fordson England. Donerad av Svenska Shell.
Flygtankbil, TB P 505. 1946. Thompson Brothers, UK. Donerad av Svenska Shell.
Haveribrandbil, Volvo F89-38. 1972. AB Volvo, Göteborg. Donerad av Luftfartsverket.
Skumbrandbil, Dodge A200. 1970. Dodge, USA. Donerad av Luftfartsverket.
DRAGFORDON. Bergbolagen, Lindesberg. Donerad av SAS.

Kommentera