FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Fordon

Förteckning över Fordon.  Januari 2015

VINSCHBIL. Volvo PV 57. 1939. Donerad av KSAK.
Tankbil, treaxlad, Fordson Sussex. 1936. Fordson England. Donerad av Svenska Shell.
Flygtankbil, TB P 505. 1946. Thompson Brothers, UK. Donerad av Svenska Shell.
Haveribrandbil, Volvo F89-38. 1972. AB Volvo, Göteborg. Donerad av Luftfartsverket.
Skumbrandbil, Dodge A200. 1970. Dodge, USA. Donerad av Luftfartsverket.
DRAGFORDON. Bergbolagen, Lindesberg. Donerad av SAS.

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.