FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Kolvmotorer

Förteckning över Kolvmotorer.  Juni 2017

Drott-Eiber Flygmotor. Inköpt av Arlanda Flygsamlingars Vänner, 2017.
Scott, A-2S. Donerad av Gösta Kersmark till Luftfartssamlingarna 1983.
Le Blond, 90 5F. Inköpt av Alandagruppen 1972.
Cirrus Minor II. Donerad avPolhemsgymnasiet.
Hirth, 504 A2. Deponerad av Erik Pettersons dödsbo.
De Havilland, Gipsy 1. Donerad av Polhemsgymnaset.
De Havilland Gipsy Major lll. Donerad av Polhemsgymnaset.
Lycoming O-290-D. Donerad av Kungliga Tekniska Högskola, (KTH).
Lycoming O 235 C. Donerad av Göthe Johansson.
Farchild Ranger G-440-C b. Donerad av Aerobolaget Borås 1971.
Lycoming, IG-SD-480 A1/A6. Donerad av SAAB.
Bristol, Mercury Vl. Donerad av Försvarets Materialverk (FMV).
Bristol, Hercules 764. Donerad av FMV.
Snecma Renault 12 S-100. Donerad av Svensk Flygtjänst AB.
Alvis, Leonides 501. Donerad av FMV.
Pratt & Whitney, R-1340-AN-1. Donerad av FMV sedan byte med Pär Erixon.
Pratt & Witney, STW C3 Twin Wasp
Curtis Wright, Cyclone 9 R 1820. Donerad av FMV.
Pratt & Whitney, R-2800. Donerad av Linjeflyg.
Curtis Wright, R3350. Donerad av Transair.
Continental O-300. Donerad av KTH.
Continental Red Seal.

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.