Arlanda Flygsamlingars Vänner

English
English

Arlanda Flygsamlingars Vänner

Vänföreningen bildades den 1 oktober 2001 med  namnbyte den 12 april 2008 till Arlanda Flygsamlingars Vänner och har för närvarande cirka 300 medlemmar. Vi underhåller och renoverar samlingarna genom frivilligt arbete.

Kontakta oss

Besöksadress: Kabinvägen 7, Stockholm-Arlanda
Se karta
Postadress: Arlanda Flygsamlingars Vänner,
c/o Swedavia. 190 45. STOCKHOLM- ARLANDA
Telefon: 08-593 600 33

E-post: arlandasamling@telia.com
Hemsida: www.arlandaflygsamlingar.se

Bokningar

Gruppbesök, konferenser och visningar bokas genom
Jan Forsgren, tel 0768-22 69 20

Medlemskap

Medlemsavgift minst 150 kr för 2018. sätts in på plusgirokonto 35 26 80-3
Ange namn, adress, telefonnummer och E-postadress.

Styrelse 2021


Ordförande: Ove Andersson
Kassör: Bertil Boberg
Sekreterare: Ulrich Hild
Ledamöter: Per Sviberg
Georg Kramer
Kalle Rydling
Revisor: Miro Patocka
Revisor suppleant: Bengt Bengtsson
Valberedning: Bo Ekström, sammankallande.
Kurt Carlsson

ORIENTERINGSKARTA

Från flygplatsterminalen – Ta buss “Alfa” till “Radisson Blu Arlandia Hotel” och därifrån promenera längs Kabinvägen till “Flygsamlingarna” ca 200 m.