Flygsimulator DC9-9:1

Cockpit vänster                                    Cockpit mitten                          Cockpit höger

Foto StureN

Flygsimulator DC9-9:1.

Denna DC-9 Digital Flight Simulator bestod ursprungligen av en cockpit, en CGI (Computer Generated Image) visuellt system och en instruktör station monterad på ett tre-axlat hydraulisk fritt rörligt system samt av en GP-4 digital computer med tillhörande solid state komponenter inbyggda i ett flertal komponentskåp.

Flygsimulatorn har under ett flertal år tillhört SAS Flight Academy för skolning och träning av piloter från internationella flygbolag. Den togs i bruk 19xx  och var då placerad i flygskolans huvudbyggnad på Arlanda.

På grund av platsbrist flyttades simulatorn 1999, av SAS Flight Academy, in i en separat del av Arlandasamlingarnas museihall. Den har även där används för skolning och träning av piloter från internationella flygbolag.

2007 såldes SAS Flight Academy till STAR Capital varefter driften av flygskolan övertogs av Oxford Flight Academy.

I och med utfasning av passagerarplanet DC-9 blev simulatorn överflödig.

Under hösten 2008 demonterades den från sin föregående plats och donerades till Arlandasamlingarna av Oxford Flight Academy samt flyttades ut i museihallen för visning.

Allt kablage och samtliga komponentskåp kopplades då bort från simulatorn.

Instrumenteringen i cockpit är komplett med undantag för VHF-com 2, Transponder, Selcal och Nav-datan samt knappar till bränslekranar.

Tillverkare: Link Division. General Presition INC. Binghamton, N.Y.
Serial no. 2.
Part no. 615000
Längd: 4,75 m.  Bredd: 3,15 m.  Höjd: 2,75 m.  Vikt: Ca 3000 kg.

 

                 Solid state komponenter inbyggda i ett flertal komponentskåp.

Foto StureN

Lämna ett svar