Flygsimulator. Caravelle

Caravelle “FINN VIKINGCARAVELLE Finn Viking

Denna fullskalemodell av en Caravelle cockpit användes under 1950 – 1970-talet på SAS flygskola på Bromma flygplats i Stockholm för utbildning av kabinpersonal i nödsituationer.

”Finn Viking” var SAS första jetflygplan och som levererades i april 1959. Efter 31 822 flygtimmar togs flygplanet ur drift i september 1974.Caravelle centrum-1

Sud Aviation Caravelle provflögs första gången 1955 och var ett av världens första jetmotordrivna flygplan för korta och medellånga sträckor.

Placeringen av de två motorerna på var sin sida av flygkroppens bakre del var en nyhet för passagerarflygplan.

Caravelle utvecklades av Sud Aviation, Toulouse Frankrike.

Flygsimulatorn, som av SAS donerades till Luftfartssamlingarna har i sin tur deponerat den till Tekniska Museet. Den har sedan återlämnades till Arlandasamlingarna under 2013.

Cockpit är komplett men styrpanel och elektronik för simulering demonterades av platsskäl i samband med att Tekniska museet övertog simulatorn.

Kommentera