FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Flygsimulator. Caravelle

Caravelle “FINN VIKINGCARAVELLE Finn Viking

Denna fullskalemodell av en Caravelle cockpit användes under 1950 – 1970-talet på SAS flygskola på Bromma flygplats i Stockholm för utbildning av kabinpersonal i nödsituationer.

”Finn Viking” var SAS första jetflygplan och som levererades i april 1959. Efter 31 822 flygtimmar togs flygplanet ur drift i september 1974.Caravelle centrum-1

Sud Aviation Caravelle provflögs första gången 1955 och var ett av världens första jetmotordrivna flygplan för korta och medellånga sträckor.

Placeringen av de två motorerna på var sin sida av flygkroppens bakre del var en nyhet för passagerarflygplan.

Caravelle utvecklades av Sud Aviation, Toulouse Frankrike.

Flygsimulatorn, som av SAS donerades till Luftfartssamlingarna har i sin tur deponerat den till Tekniska Museet. Den har sedan återlämnades till Arlandasamlingarna under 2013.

Cockpit är komplett men styrpanel och elektronik för simulering demonterades av platsskäl i samband med att Tekniska museet övertog simulatorn.

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.