Flygsimulator Convair CV 440

Convair “METROPOLITAN”Metropolitan-1

Denna fullskalemodell av en Convair CV 440 cockpit användes under 1956 – 1979-talet på SAS flygskola på Bromma flygplats i Stockholm för utbildning av besättningen i nödsituationer, t.ex. vid brand, motorstörningar, fel i de elektriska eller hydraulsystem systemen.

Metropolitan var ett tvåmotorigt propellerflygplan och användes av SAS för trafik på kort- och medeldistanslinjer inom Metropolitan cetrumSkandinavien och Europa under tiden 1956 – 1976.

Linjeflyg använde även Metropolitan inom Sverige fram till 1979.

Flygsimulatorn, som av SAS donerades till Luftfartssamlingarna har i sin tur deponerat den till Tekniska Museet. Den har sedan återlämnades till Arlandasamlingarna.

Den har sitt ursprungliga simuleringssystem kvar i form av en manöverpanel på baksidan av cockpit.

Kommentera