FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Flygsimulator Convair CV 440

Convair “METROPOLITAN”Metropolitan-1

Denna fullskalemodell av en Convair CV 440 cockpit användes under 1956 – 1979-talet på SAS flygskola på Bromma flygplats i Stockholm för utbildning av besättningen i nödsituationer, t.ex. vid brand, motorstörningar, fel i de elektriska eller hydraulsystem systemen.

Metropolitan var ett tvåmotorigt propellerflygplan och användes av SAS för trafik på kort- och medeldistanslinjer inom Metropolitan cetrumSkandinavien och Europa under tiden 1956 – 1976.

Linjeflyg använde även Metropolitan inom Sverige fram till 1979.

Flygsimulatorn, som av SAS donerades till Luftfartssamlingarna har i sin tur deponerat den till Tekniska Museet. Den har sedan återlämnades till Arlandasamlingarna.

Den har sitt ursprungliga simuleringssystem kvar i form av en manöverpanel på baksidan av cockpit.

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.