FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Link Trainer

Flygsimulator Link Trainer, Air trainer Ltd, UK

 

 

 

 

 

 

Detta är ursprungligen 1940-talets flygsimulator, när det gällde skolning i instrumentflygning. Detta exemplar är tillverkat av Air Trainer LTD, Aylesbury, England.

Simulatorn är utförd för praktisk träning för passagerarflygplanet Convair CV-440. Den har använts av Linjeflyg och SAS för navigations- och procedurträning 1950-70. Den är f.n. inte i fungerande skick.    

Denna Linktrainer är en gåva från SAS till Arlandasamlingarna och har, under ett antal år, varit utlånad till flygskolan Oxford Aviation Academy i deras lokaler på Arlanda. Återlämnades till Arlandasamlingarna 2010.

Kabinens rörelse i tre axlar åstadkommes via ett antal bälgar med ett litet undertryck i luftsystemet.

Denna Linktrainer är den enda till 100% fungerande trainer i Nordeuropa.

 

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.