Flygsimulator Link Trainer. Typ AN-T-18

                                    

 

 

 

 

Foto StureN

1940-talets flygsimulator, när det gällde skolning i instrumentflygning. Detta exemplar tillverkades år 1943 av Link Manufacturing Co LTD. Efter ett liv i Flygvapnet, övertog Flygtekniska Institutionen på KTH Linktrainern. Den användes där till laborationer för teknologerna.

   I början av 1990-talet skänktes den till dåvarande stiftelsen Aerospace, där den driftsattes och fungerade.
   Kabinens rörelse åstadkommes med ett litet undertryck i luftsystemet.
Med åren torkade de luftbälgar, som utgör rörelsesystemet. De har nu ersatts. Renovering av det elektriska systemet har gjorts. Den är fungerande sedan 2012
   I samlingarna finns tre Link Trainer.

   I Sverige finns f.n. ett flertal fungerande Link Trainer.

Kommentera