FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Flygsimulator Link Trainer. Typ AN-T-18

                                    

 

 

 

 

Foto StureN

1940-talets flygsimulator, när det gällde skolning i instrumentflygning. Detta exemplar tillverkades år 1943 av Link Manufacturing Co LTD. Efter ett liv i Flygvapnet, övertog Flygtekniska Institutionen på KTH Linktrainern. Den användes där till laborationer för teknologerna.

   I början av 1990-talet skänktes den till dåvarande stiftelsen Aerospace, där den driftsattes och fungerade.
   Kabinens rörelse åstadkommes med ett litet undertryck i luftsystemet.
Med åren torkade de luftbälgar, som utgör rörelsesystemet. De har nu ersatts. Renovering av det elektriska systemet har gjorts. Den är fungerande sedan 2012
   I samlingarna finns tre Link Trainer.

   I Sverige finns f.n. ett flertal fungerande Link Trainer.

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.