SEGEL-FPL

Förteckning över Segel- och Glidflygplan samt Motorseglare.  Januari 2015

SE-SAZ Grunau Baby IIB-2. 1941. Donerad till Luftfartssamlingarna (LFS) av Östra Sörmlands Flygklubb, 1965. Deponerat till Ålleberg 1984.
SE-SGO L H 22 Baby Falk. 1947. Donerad av Karlskoga Flygklubb 1965. Deponerad till Ålleberg 1984. Saknas på Ålleberg.
SE-SND. DFS-Weihe A3. 1943. Donerat till LFS 1972 av Borlänge Domnarvets Flugklubb. Deponerat till Ålleberg 1984.
SE-SGF. DFS-Olympia. 1946. Donerat till LFS 1968 av Norrköpings Automobil och Flygklubb. Renoverad av AFV 2004-05.
SE-SCC. DFS 108-30 Kranich. 1944. Donerad till LFS av KSAK 1965. Planet ej civilreg.
SE-SUA. Scheibe 104 A Bergfalke II. 1965. Donerad till LFS 1985. Deponerad till Ålleberg 2002.
SE-TNU. Pilatus B-4. 1974. Till LFS efter byte med Ålleberg mot en Scheibe Specht D6680 1998.
SE-XSD. Windex 1100, Motorseglare. 1986. Deponerad 2009 till AFV av H. Unden och S.O. Ridder
SG 38. ”Karin” glidflygplan nr. 210 1941. Donerad till  LFS av Gunnar Tegnhed 1971. Renoverad av Arlandagruppen.
SG 38 Schneider. Glidflygplan, 1941. Donerad till  LFS av Borlänge Domnarvets Flygklubb 1971. Deponerad till Ålleberg.
Funboplanet. 1927.  Donation av Per-Hugo Johansson till Aerospace och totalrenoverat år 2000. Deponerat till Ålleberg 2002.

Kommentera