FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Ny film – Från 27 april 2023!

Text (och film…): Henrik Gyllenskiöld 

Nu finns en ny film upplagd på filmsidan!
Denna visar en promenad genom hangaren, så som den såg den 27 april 2023!

Länk till filmsidan finns på startsidans vänstra del, och även här:

Filmsidan

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.