FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Arlanda Flygsamlingars Friends

swedish
Svenska

 

The association was founded October 1, 2001 with the name change April 12, 2008 to Arlanda Flygsamlingars Friends and currently has about 300 members.
We maintain and renovate the collections through voluntary work.

Contact us

Visiting address: Kabinvägen 7, Stockholm-Arlanda
See the map
Mailing address: Arlanda Flygsamlingars Vänner,
c/o Swedavia. 190 45. STOCKHOLM- ARLANDA
Phone: +46(0)859360033

E-mail: arlandasamling@telia.com
Homepage: www.arlandaflygsamlingar.se

Foreign visitors are advised to check the opening hours before making travelling arrangements by Calling either +46(0)704827128 or +46(0)768226920.

Reservations

Group visits, conferences and tours booked through
Jan Forsgren, mobile phone +46 (0)768 226920

Membership

Membership at least 150 SEK for 2022. Enter PlusGiro 35 26 80-3 in the IBAN format and our BIC (SWIFT address) on your invoice.
Please enter the name, address, phone number and E-mail address on your invoice.

Board 2022

Chairman: Ove Andersson
Treasurer: Bertil Boberg
Secretary: Ulrich Hild
Members: Per Sviberg
Georg Kramer
Kalle Rydling
Accountant: Miro Patocka
Accountant Deputy: Bengt Bengtsson
Election committee: Bo Ekström, convener 
Kurt Carlsson

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.