TEST PROJEKT1_INFO

PROJEKT INFORMATION


Projektnamn: ALBATROS B.II a, NAB 9.
Startdatum: 2004-01-01
Projektet avslutat: Pågåend
Projektledare: Nils-Åke Nilsson

Renoveringsarbetet började med låg intensitet för några år sedan, men har sedan 2006 tagit bättre fart, bland annat genom ekonomiskt stöd från Riksantikvarieämbetet. Målet med renoveringen är att till det yttre återställa flygplanet till ursprungsskick. I detta ingår ett stort arbete med att komma underfund med just hur flygplanet ursprungligen såg ut.

Stommen har visat sig vara i förvånansvärt gott skick. Vi reparerar och rengör ursprungliga delar så långt möjligt, men har tvingats nytillverka och byta ut sådant som inte går att rädda eller saknas. Vingar, roder, styrinrättning och bakkropp är exempel sådant som måste ersättas med delar från andra källor eller nytillverkas. I arbetet försöker använda vi samma metoder och material som när hon en gång tillverkades. Arbetet sker helt på frivillig bas, med framförallt Nils Åke Nilsson och Johan Wallin som drivande krafter.


Beskrivning:
 Kroppstommen uppbyggd enl. bild. Detaljerade kroppsritningar saknas. Ny vingbalk, alla spryglar, stöttor, beslag mm har tillverkats och monterats.  

Albatros-2

Tillverkning och montering av delar till övervingarna pågår. Undervingarna är klara för dukning.
Läs mera…


Projektnamn: SE-AHD. GV-38  
Startdatum: November 2010
Projekt avslutat: Pågående
Projektledare: Sture Holm övertagits av Per Sviberg

Beskrivning: Montering av hjul klart. Renovering av motor till originalskick utfört. Intern och extern renovering. Ny vindruta och sidorutor tillverkade och monterade. Motorkåpan har målats och monterats, medan dekaler för registreringsbokstäverna inköpts och placerats på flygkroppen. Götaverkens logotyp, som fanns på samtliga GV-38:or, kommer även att målas på flygplanet. Återstår komplettering av vissa motorkomponenter, kabinen behöver kompletteras med instrument och säkerhetsbälten till stolarna. Bidrag från Riksantikvarieämbetet har erhållits.

Läs mera…


Projektnamn: DC-9 flygsimulator
Startdatum: Augusti 2010
Projekt: Pågående
Projektledare: Dick Johansson och Georg Kramer

Beskrivning:  Fundament har tillverkats på vilka simulatorn är uppställd. Arbete pågår att ge simulatorn något av livet tillbaka i form av panelbelysning, indikeringar och en förinspelad presentation.

Läs mera…