FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Arlanda Flygsamlingar

Sveriges största (och enda....) civila flygmuseum

Filmen om

Fler filmer om
Arlanda Flygsamlingar

Arlanda Flygsamlingar

Sveriges största civila flyg- museum

magasin!

Arlanda Flygsamlingar är stängt!
Hemsidan är dock öppen, och aktiv – för alla!
Markägaren Swedavia har beslutat att de unika samlingarna skall vara utrymda i september 2023 för att ge plats för annan verksamhet.
Sveriges Maritima och Transporthistoriska Museer (SMTM) som äger samlingarna har skrivit ett hyresavtal för mellanlagring av samlingarna i lokaler där samlingarna kommer att förvaras på ett bra och säkert sätt.
Detta innebär att avvecklingen av Arlanda Flygsamlingar nu har startats och att samlingarna inte längre är tillgängliga för allmänheten.
 
Samlingarna må vara stängda men hemsidan är öppen och kommer att vara aktiv – Här kommer vi att fortlöpande informera om avvecklingen och flytten samt den nya etableringen, där också restaureringen fortsätter med volontärernas hjälp! Se informationen här till höger.
Det är också möjligt att på hemsidan se bilder på de flesta utställningsföremålen samt läsa intressant information om dessa. Dessutom finns filmer som visar utställningen som den var när den var tillgänglig för alla.
Utställningen, som den var.
Klicka här för att se bilder och läsa om föremålen som numera finns magasinerade!

Senaste nytt från avvecklingen:

Projekt

Pågående projekt hos AFV

Publikationer

Medlemsblad Arlanda Flygsamlingar - Sedan starten 2001

Klenoder

Kort info

Projektnytt

Status för AFVs alla projekt

Senaste nytt

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.