FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Våra Simulatorer

Flygsimulator DC9-9:1

Donerad av Oxford Flight Academy till Arlandasamlingarna 2008.

Flygsimulator FOSIM från 1964

Donerad av FOI (FFA) 2005.

Flygsimulator Link Trainer från 1943

Donerad av Kungliga Tekniska Högskolan till Luftfartsverket 1992.

Flygsimulator Convair CV 440 “METROPOLITAN” (Mockup)

Flygsimulatorn, som av SAS donerades till Luftfartssamlingarna har i sin tur deponerat den till Tekniska Museet. Den har sedan återlämnades till Arlandasamlingarna.

Flygsimulator Caravelle “FINN VIKING”(Mockup)

Flygsimulatorn, som av SAS donerades till Luftfartssamlingarna har i sin tur deponerat den till Tekniska Museet. Den har sedan återlämnades till Arlandasamlingarna under 2013.

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.